User login

 

SIA Direct Distribution rekvizīti:

SIA "Direct Distribution"
Rīga, Akmeņu iela 38-4, LV-1048
Reģ. Nr.: 40103504912
Banka: A/S "SEB banka"
Kods: UNLALV2X
Norēķinu konts: LV90UNLA0050018486849

Kontaktinformācija:

e-mail: info@add4.lv

Sadarbība un vairumtirdzniecība: info@add4.lv